top of page
20230907_210240.jpg
logga.PNG
TrackMan_Powered By_White (1).png
  • Facebook
Avtal och villkor

Uppförandekod och bestämmelser när du spelar på eller är medlem i Värmdö Indoor Golf

Välkommen som splelare och/eller medlem hos oss! Vi strävar efter att du ska få den bästa
simulatorgolfupplevelsen som går att ta del av i Sverige. Det ska vara härligt och mysigt och
golfen ska alltid stå i centrum.
För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla som gästar oss har vi några
förhållningsregler och förmaningar som gäller som policy och avtal för ALLA som besöker oss.
 

1. Gott uppförande (golfvett) gäller här såväl som på vilken golfbana som helst och
innebär:

A) När du kliver innanför dörren gör vi allt för att skapa den bästa simulatorgolfupplevelsen
du kan få idag. Vi räknar med att du och dina gäster respekterar detta och även visar
respekt för andra gäster och medlemmar så att alla får chansen att spela sin bästa golf.
B) Golfvett gäller i alla lägen. Ljudvolym skall hållas låg, känsloyttringar skall hållas inom
bollen och sunt förnuft är vår ledstjärna.
C) Uppstår tekniska problem. Komtakta oss i personalen så hjälper vi er.
D) Det du skräpar ner vid din simulator städar du upp. Sunt förnuft helt enkelt.
E) Samtliga snatterier, stölder eller skadegörelser polisanmäls.
Överträdelser som efter tillsägning inte efterlevs kan komma att innebära avstängning
eller uteslutning.

 

2. Medlemskap:
A) Medlemskap tecknas i enlighet med gällande lagstiftning för tecknande av medlemskap
B) Betalt medlemskap kan inte återbetalas utanför gällande lagstiftning för tecknande av
medlemskap
C) Förfallodatum för medlemskap infaller 12 månader efter tecknat medlemskap.
D) Gällande medlemskap skall sägas upp senast 30 dagar innan ny period påbörjas. Om
inte medlemskap sägs upp senast 30 dagar innan ny medlemsperiod påbörjas är
medlemmen betalningsskykdig även för nästkommande period.
E) Medlemskap som är åldersrelaterat. Silver Fox samt Next Gen. Stickprov genom
legitimationskontrol kommer utföras på anläggningen. Överträdelser av regler för
medlemskap innebär avslutat medlemskap utan rätt till återbetalning.
F) Vid eventuella tekniska problem med simulatorer kommer vi göra vårt yttersta för att lösa
problemen. Vi kommer vara generösa när det gäller speltid där eventuella tekniska
problem uppstått. Prata med oss så löser vi problemet.

 

3. Integritetspolicy
A) Kameraövervakning
Vi bedriver kameraövervakning i våra lokaler. Vi är inte skyldiga att kameraövervaka
enligt lag eller avtal, utan gör det av berättigat intresse. Kameraövervakning sker till
syfte att förebygga och utreda eventuella brott samt utreda eventuella
olyckshändelser. Utöver Värmdö Indoor Golf så är det enbart polisen som har rätt till
materialet vid eventuell brottsutredning samt försäkringsbolag vid eventuellt olycksfall.
Värmdö Indoor Golf lagrar material i 72 h och därefter raderas det per automatik.
Du har rätt att få utdrag på det material där det går att identifiera att du blivit filmad.
Innan utdrag överlämnas måste identifiering ske. Om du vill ha ett utdrag ur vårt
register så kontaktar du info@varmdoindoorgolf.se.se.

 

B) GDPR
GDPR innebär att du har rättigheter att veta vilka typer av personuppgifter som vi
lagrar om dig.
Varmdö Indoor Golf tar ansvar för att behandlingen av eventuella personuppgifter
sker enligt Data-skyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a. att
personuppgifter rättas och gallras. Vidare så tar Värmdö Indoor Golf ansvar för att
eventuella personuppgifter som behandlas av Värmdö Indoor Golf endast används för
avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
Vi har tillgång till personuppgifter via Sweetspot där du som någon gång varit kund
hos oss hamnar i vårt kundregister. Läs mer om Sweetspots integritetspolicy på deras
hemsida.
Om du vill veta vilka personuppgifter Värmdö Indoor Golf har lagrat om dig eller har
andra frågor kan du kontakta oss på info@varmdoindoorgolf.se Vi återkommer med
ett utdrag ur våra register inom 30 dagar.

4. Nyhetsbrev
Genom att ha bokat simulatortid på Värmdö Indoor Golf erhåller vi oss rätten att sända nyhetsbrev

till den email adress du angett i Sweetspot. Nyhetsbrev går att avprenumerera.

bottom of page